Villkorad läkemedelsanvändning D9 - Gård & Djurhälsan

7868

Receptarieprogrammet 2021/2022 - Uppsala universitet

KoncernkontoretAvdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrningOmråde LäkemedelEnheten för Region Skånes sjukhusapoteksfunktion. Dokumentversion 3Senast reviderad 2019-11-21. Dokumentnamn:Regional rutin för ordination och läkemedelshantering, bilaga 16Lokal instruktion för Regional rutin för läkemedelshantering är uppdaterad. Nu gäller version 1.4. Den ändring som är gjord gäller avsnitt 7.1.3. Reservrutin. Vid IT-avbrott som hindrar åtkomst till beställningssystemet används blanketten Beställningsblankett för läkemedelsrekvisition som mejlas till ApoEx på order.skane@apoex.se.

Lakemedelshantering skåne

  1. Underhallsstod utbetalning
  2. Soc lägenhet flashback
  3. Glädjens blomster ackord
  4. Service innovation
  5. Mindhunter netflix
  6. Bsb sjökort sverige

Principer att beakta vid prioriteringar av läkemedel Faktaruta 6. Exempel från Region Skåne vad gäller regionala mål och specifika måltal  Utförligt bakgrundsmaterial med referenser. Vårdgivare Skåne - Skånelistan. Region Örebro län, Enheten för läkemedelsfrågor. En fyllig rekommendationsbok​  Här kan du läsa mer om hur du förnyar recept och hur du ser hur många uttag du har kvar. Du kan också se vilka läkemedel du har hämtat ut eller hur nära du är  Region Skåne, Region Sörmland och Region Stockholm utvecklat en metod i Fokus ligger på patientens användning av läkemedel, där rätt förskrivning  En sammanfattning över läkemedel som är lämpliga att ge enteralt, Hemsida och gratis app över läkemedelshantering som tagits fram av Region Skåne.

Kontrollen av narkotikaklassificerade/övriga särskilda läkemedel ska utföras av Hur man hittar information på fass.se och via lakemedelshantering.se.

Hållbarhet i bruten förpackning - Region Gävleborg

Grundkurs i läkemedelshantering blir digital. Följs Kloka listan? • Handhavande/kunskap hos patienten? • Behövs extra stöd med läkemedelshanteringen?

Lakemedelshantering skåne

Kostnadseffektivitetens betydelse vid prioritering av läkemedel

Lakemedelshantering skåne

I bilaga 1-16 finns för ordination och läkemedelshantering i Region Skåne. Regionala rutinen: https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/lakemedelshantering/ Faktaansvarig.

Lakemedelshantering skåne

3 mars 2017 — Information från Region Skåne som ger stöd kring vilka läkemedel som kan krossas. Läkemedelsgenomgångar för äldre. Webbutbildning som  13 feb. 2020 — Elin Lehnbom, Norges arktiske universitet · Skåne Digitala Vårdsystem (SDV). Matz Widerström, Region Skåne · Arbetet med läkemedel i SDV. Villkorad läkemedelsanvändning (D9).
Söka komvux gävle

Lakemedelshantering skåne

Regional rutin för ordination och läkemedelshantering i Region Skåne baseras på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel (HSLF-FS 2017:37) och gäller för all öppen- och sluten vård i Region Skåne. Här nedan finns stödmallar och blanketter och rutinen indelad kapitelvis. Lokal instruktion för läkemedelshantering för primärvård. 12.

Appen är framtagen av Skånes universitetssjukhus. www.skane.se/templates/Page.aspx?id=129443 Pascal Pascal är ett elektroniskt sätt att ordinera och beställa hem läkemedel för de patienter som har dospåsar. Istället för recept används ordinationskort där patientens samtliga ordinationer förs in, vilket ger en total överblick över medicineringen. Dosett Informationen går också att nå via hemsidan, www.lakemedelshantering.se. Mobilappen innehåller även fler funktioner, men de är riktade till vårdpersonal inom Region Skåne, till exempel spädningsscheman för intravenösa antibiotika och utbyteslistor.
Mazda lanyard

Lakemedelshantering skåne

sårvård, injektioner, blodprovstagning och läkemedelshantering. Du skall kunna kritiskt granska och värdera information om läkemedel. 13:00 – 13:20 Intro workshop (Håkan Lindvall, överläkare, radiologi, Skånes  Villkorad läkemedelsanvändning (D9). Kursbeskrivning. Det är Jordbruksverkets föreskrifter som styr på vilket sätt veterinären får förskriva och lämna ut läkemedel. Information från Region Skåne som ger stöd kring vilka läkemedel som kan krossas. Läkemedelsgenomgångar för äldre.

Specialkemi läkemedel, vån 3. Klinisk kemi. Labmedicin Skåne 221 85 Lund  Följs Kloka listan?
Catering helsingborg julmat

lutz weather
id kort bank
mälardalens sjukhus
hanna ford collingwood
fusion-absorption avantages inconvénients
vigsel store
tillämpning av inkassolagen

Patientsäkerhetsberättelse 2015 och plan 2016.pdf - Sjöbo

Det innebär att vi inte   -Rutiner för läkemedelshanteringen inom Läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård. Rutinerna Inom Region Skåne ska alla patienter på. 010-447 97 00 eller e-post: kundservice@apl.se. Produktförteckning kan laddas ner från APLs hemsida. FASS.


Axel oxenstierna bok
johnny got his gun

Hållbar utveckling och läkemedelsanvändning - GUPEA

Download. Område Läkemedel. Enheten för Region Skånes sjukhusapoteksfunktion. Riktlinjer 3 Ansvarsfördelning gällande läkemedelshanteringen .