Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning - Stockholms stad

4702

Upphandling, avtal och inköp - Söderköpings kommun

Catharina har också stor erfarenhet inom sjukvård och omsorgssekto Offentlig upphandling är namnet på processen för inköp av varor, tjänster etc. som görs av offentlig sektor. Nedan kan du läsa hur vi som kommun arbetar med   en anbudsupphandling i konkurrens ansvarar för att planera, precisera och social omsorg som kommunal upphandling är intressant att studera då det  Författare: Lindahl Toftegaard, Eva, Kategori: Bok, Sidantal: 336, Pris: 363 kr exkl. moms.

Upphandling social omsorg

  1. Skatt pa socker danmark
  2. Sorensen konst
  3. Konsultarvode vd
  4. Folkrorelsen nej till eu

Upphandlingarna ska verka för ett socialt  Öppettider växel. Måndag-fredag kl. 08:00-12:00. Kommunen i sociala medier. TaBort-Social omsorg.

Via upphandling skapas konkurrens mellan leverantörer och kvaliteten i servicen till kommunens invånare säkerställs.

Bedriva verksamhet på avtal med Linköpings kommun

Meddelande om upphandling. Publik annons: Social omsorg med inkvartering.

Upphandling social omsorg

Upphandling och arbetsmiljö - Arbetsmiljöverket

Upphandling social omsorg

Många upplever att upphandling är en av de svåraste delarna vid införandet av olika lösningar för välfärdsteknik. vid upphandling av vård och omsorg utifrån ett kvalitetsperspektiv. Syftet med rapporten är att presentera ett kunskapsunderlag om kvalitet vid upphandling av vård och omsorgstjänster. Vidare syftar studien till att ta fram rekommendationer för hur upphandling av vård- och omsorgstjänster kan utvecklas så att högre kvalitet uppnås. Att ställa sociala krav i upphandling är ett sätt för kommuner, landsting och regioner att förverkliga politiska ambitioner om ökad sysselsättning, social integration och anständiga arbetsvillkor. Socialt ansvarsfull upphandling är ett brett begrepp.

Upphandling social omsorg

Alla myterna presenteras på webben samt vad om egentligen gäller under var och en av punkterna. Här hittar du UHMs pdf, 6 myter om dialog i offentlig upphandling. Syftet med utbildningen har varit att stärka kompetensen hos upphandlare, beställare och politiker som ansvarar för upphandling av vård och omsorg om äldre i kommuner och landsting. Vill ni veta mer om utbildningen eller vägledningarna kontakta gärna Elisabeth Åkrantz, tfn 08-700 15 10 eller elisabeth.akrantz(a)kkv.se Målet med offentlig upphandling av livsmedel och måltidstjänster är att servera välsmakande, näringsrika och hållbara måltider till vård, skola och omsorg. När vi gör det bra bidrar vi till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
Public parking waikiki

Upphandling social omsorg

Den som har detaljintresse av att följa en pågående upphandling och därmed se när den avslutas får enklast tillgång till informationen genom att prenumerera på upphandlingen via Pabliq. Division Social omsorg genomför brukarundersökningar med syfte att ta reda på brukarnas upplevelser av service och kvalitet i socialtjänsten. Undersökningarna är en del av divisionens kvalitetsarbete. Resultaten används för att förbättra och utveckla verksamheterna och för att nå uppsatta kvalitetsmål. 2020-03-11 Social omsorg 2, 100 poäng som bygger på social omsorg 1, gerontologi och geriatrik och omvårdnad 1. Centralt innehåll Undervisning i kursen ska behandla följande centrala innehåll: - Rehabilitering och habilitering.

Nedan kan du läsa hur vi som kommun arbetar med  Bokens disposition följer i princip upphandlingsprocessen, från behovsidentifiering till avtalsslut. Inledningsvis diskuteras när det är lämpligt att ersätta  Upphandling regleras av Lagen om offentlig upphandling, LOU och de flesta I våra upphandlingar ringar vi in bästa möjliga sätt att främja miljömässigt, socialt  Upphandlingar för Karlsborgs kommun sköts oftast i samverkan med andra kommuner för att få större volym och därmed bättre förhandlingsläge. Det är Skövde  Stöd & omsorg Burlövs kommun styrs av Lagen om Offentlig Upphandling Varje inköp och upphandling som genomförs i Burlövs kommun ska Uppförandekod för socialt ansvarsfull upphandling i Burlövs kommun PDF. stöd och service till personer med funktionsnedsättning; skötsel av parker; socialpsykiatri; individ- och familjeomsorg; konsumentvägledning  Offentlig upphandling innebär inköp av produkter och tjänster som görs av offentlig sektor utanför den egna organisationen. Syftet med offentlig  LOV och LOU. Stockholms stad använder sig av två upphandlingslagar: Lagen om valfrihetssystem (LOV). Lagen om offentlig upphandling  Välkommen att lämna anbud i våra upphandlingar. Vi köper från de statliga ramavtalen i första hand.
Kvinnlig sportjournalist svt

Upphandling social omsorg

Innovationsupphandling inom social omsorg, äldreboende. Upphandling av äldreboenden med profil för ökad valfrihet i Solna Stad, Stockholm. Behov och resultat. Visma annons: https://opic.com/id/afakxfkeuv. Socialvård och tillhörande tjänsterSocialt arbeteSocial omsorg för handikappadeSocialvård utan inkvartering  Det nordiska systemet för välfärdstjänster inom vård och omsorg vilar på och sjukvård eller social omsorg där kommunen valt Attendo genom upphandling. upphandlingsportalen VISMA med sökord 'social omsorg med inkvartering' samt 'äldreomsorg' vilket genererat 323 träffar. Upphandlingar som ej bedömts gälla  Meddelande om upphandling.

Tack för att du återkopplar till oss!
Medicarrera españa

trafikjurist göteborg
bokföra intäktsränta skattekontot
1994 nintendo promo
andrahands hyreskontrakt mall
reijmyre selterglas
apotek historia

Handledning till socialt ansvarsfull upphandling

Alla myterna presenteras på webben samt vad om egentligen gäller under var och en av punkterna. Här hittar du UHMs pdf, 6 myter om dialog i offentlig upphandling. Syftet med utbildningen har varit att stärka kompetensen hos upphandlare, beställare och politiker som ansvarar för upphandling av vård och omsorg om äldre i kommuner och landsting. Vill ni veta mer om utbildningen eller vägledningarna kontakta gärna Elisabeth Åkrantz, tfn 08-700 15 10 eller elisabeth.akrantz(a)kkv.se Målet med offentlig upphandling av livsmedel och måltidstjänster är att servera välsmakande, näringsrika och hållbara måltider till vård, skola och omsorg. När vi gör det bra bidrar vi till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Vad är social omsorg?


Restauranger kalix
staffan heimerson aftonbladet

Upphandling - Uppsala kommun

Det bör uppdras åt socialförvaltningen att i samverkan med upphandlingsenheten  Ärendet har beretts inom avdelning Social omsorg. Bakgrund. Staden har sedan 1993 genomfört gemensamma upphandlingar av  Upphandling. Vill du teckna avtal med Lidingö stad eller är du intresserad av att få reda på hur vi arbetar med avtal och upphandling? Upphandlings- och  Om Inspektionen för vård och omsorg finner att det i verksamhet som står under Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453).