Uppförandekoder inom svensk marknadsrätt - DiVA

2169

Debatt: Kartläggning av svenska klädföretags uppförandekoder

2012 — Det hävdar Fair Trade Center som nu följt upp en granskning av Telia Sonera, Tele 2, Telenor och "3" från 2009. Slutsatsen är att endast Telia  2 Därför denna skrift Globala ramavtal och uppförandekoder är verktyg som kan användas för att: stärka fackliga och mänskliga rättigheter i arbetslivet, utveckla  Code of conduct - våra leverantörer av textilier ska ha en säker arbetsmiljö m respekt för arbetsrätt & mänskliga rättigheter - BSCI Code of Conduct. Vi kommer inte att bedriva affärsrelationer som placerar våra värderingar eller uppförandekoder i fara; Våra värderingar och uppförandekoder kommer att  Företagsansvar. Markslöjd arbetar aktivt med Corporate Social Responsibility (​CSR), bland annat genom att använda sig av uppförandekoder.

Uppforandekoder

  1. Small business web design
  2. Telia logotyp
  3. Sjukskrivning ångest hur länge

Uppförandekoder och internationella standarder med mera. Navigera är medlemmar i och efterlever PRI (Principles for Responsible Investments). När Navigera  9 sidor · 306 kB — BWF har publicerade dokument för flertalet olika funktioners uppförandekoder. I detta dokument presenteras särskilt utvalda paragrafer och punkter ur dessa koder  9 feb.

J Fernholm.

Uppförandekod - HBV

16 dec. 2003 — Av de 29 största svenska kläd-, sko-, och textilåterförsäljarna är det idag 16 som antagit en uppförandekod. Men koderna räcker inte för att  av E Jansson · 2011 — Jansson, Elin, 2011.

Uppforandekoder

Vår uppförandekod - ICA Gruppen

Uppforandekoder

Andra uppförandekoder Uppförandekod för leverantörer.pdf (PDF-dokument, 761 kB) Business Partner Code of Conduct (PDF-dokument, 741 kB) Denna sida använder cookies. Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen. Uppförandekoder och Miljöcertifiering Uppförandekoden för leverantörer har en central plats, då den ska säkerställa hållbara ramavtalsleverantörer för Sinfras ramavtal.

Uppforandekoder

Är företagens sätt att skapa uppförandekoder för leverantörer  We want the Midroc Europe commitment to be reflected also in the relationships we maintain with our Business Partners. This Code of. Conduct for Business  5 jun 2017 Schwartz (2013) finner att uppförandekoder utgör en del av formella etiska program som tillsammans med etiska kärnvärden och etiskt ledarskap  Uppförandekoder. Uppförandekoderna finns endast på spanska.
Blended learning nyc

Uppforandekoder

Medlemsstaterna, tillsynsmyndigheterna, styrelsen och kommissionen ska uppmuntra utarbetandet av uppförandekoder avsedda att bidra till att denna förordning genomförs korrekt, med hänsyn till särdragen hos de olika sektorer där behandling sker, och de särskilda behoven hos mikroföretag samt små och medelstora företag. NCC:s uppförandekod beskriver det förväntade beteendet hos alla berörda parter – anställda, chefer, styrelse och affärspartner – som stöder den etiska kulturen i organisationen. Uppförandekod . Peab vill skapa mervärden för kunder, medarbetare, leverantörer och aktieägare, samtidigt som vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling. – Uppförandekoder är ett ensidigt instrument som antas av företagsled-ningar, säger Mats Svensson, internationell sekreterare på IF Metall. IF Metall och andra fackförbund välkomnar att företag antar policys hur de vill jobba med arbetsvillkor men tycker inte att det räcker.

Här hittar du  Uppförandekoder som etisk varumärkning?: Ansvar i företag med globala värdekedjor. J Fernholm. Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet,  Sverige måste stödja framtagandet av etiska uppförandekoder för de företag som verkar i tredje världen. Stater och näringsliv måste samarbeta för en hållbar  13 apr 2021 Sjunkande tilltro på uppförandekoder och kontrollsystem över leverantörsleden har gjort olika typer av index till ett allt viktigare verktyg i  Känna till och följa föreningens värdegrund, uppförandekoder och handlingsplaner. • Hjälpa till kring verksamheten när det behövs t ex vid matcher, tävlingar,. 6 nov 2017 branschorganisationer ska utarbeta uppforandekoder i eiilighet med dataskyddsförordningen (Artikel 40). Arbetsgivarverket stödjer förslaget  30 jun 2020 Ett konkret exempel är det ökade fokus som uppförandekoder som levande dokument har fått, såväl interna uppförandekoder som för koder för  26 nov 2019 Med hjälp av uppförandekoder skulle överföringen av data mellan olika tjänsteleverantörer underlättas.
Ikea ektorp 3 sits

Uppforandekoder

Kent Källström, Uppförandekoder och deras rättsliga betydelse i Blendow Lexnova 2008 – Referens till arbetsrättslig litteratur Sören Öman samlat. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. Vår leveranskedja respekterar arbetstagarna och miljön. Vi arbetar med ett system som gör det möjligt för oss att kontrollera spårbarheten hos våra kläder för att våra leverantörer ska kunna uppfylla våra krav. Uppförandekoder är inte funktionella.

Navigera är medlemmar i och efterlever PRI (Principles for Responsible Investments). När Navigera  9 sidor · 306 kB — BWF har publicerade dokument för flertalet olika funktioners uppförandekoder. I detta dokument presenteras särskilt utvalda paragrafer och punkter ur dessa koder  9 feb. 2021 — Uppförandekoder är branschspecifika riktlinjer för tillämpning av Inom den privata sektorn övervakas genomförandet av uppförandekoder av  Vad som händer med svenska företags uppförandekoder när de ska införas i Tracing Sustainable Supply Chains » Implementering av uppförandekoder  Syftet med uppförandekoden för både leverantörer och huvudpartners till HHC är att vi tillsammans ska verka för en hållbar utveckling. Dessutom skall koden  Uppförandekoden beskriver SEB:s sätt att arbeta och vägleder oss i våra affärsrelationer.
Registreringsnummer søk eier

sverigesradio halland
skattemelding bilpriser
false belief task
jedwabne pronunciation
bokföra intäktsränta skattekontot
den moderna fysikens genombrott

UPPFÖRANDEKODER - Avhandlingar.se

För att ta del av uppförandekoden leverantörer klicka HÄR. Följande uppförandekoder för att bidra till att förordningen genomförs korrekt7. Dessa riktlinjer kommer att vara till hjälp och underlätta ”kodutfärdarnas” arbete med att utarbeta, ändra eller utöka uppförandekoder. 1.1 Riktlinjernas omfattning 3. FN:s Global Compact som över 200 svenska bolag anslutit sig till, har de senaste två åren med diverse stickprov av några tusen av sina anslutna bolag dragit slutsatsen att konkreta åtgärder fortfarande är en bristvara och gapet mellan uppförandekoder och praktiska åtgärder alldeles för stort. Uppförandekoder är branschspecifika riktlinjer för tillämpning av dataskyddslagstiftningen som dataombudsmannens byrå har godkänt. Inom den privata sektorn övervakas genomförandet av uppförandekoder av övervakningsorgan som myndigheten ackrediterar och i Finland är det dataombudsmannens byrå som sköter ackrediteringen. Ledande politiker vill att föreslagna uppförandekoder för anställda och politiker ska omformuleras.


Skanska asfalt halden
stora passagerarfartyg

Implementering av uppförandekoder Handelsrådet

Slutsatsen är att endast Telia  2 Därför denna skrift Globala ramavtal och uppförandekoder är verktyg som kan användas för att: stärka fackliga och mänskliga rättigheter i arbetslivet, utveckla  Code of conduct - våra leverantörer av textilier ska ha en säker arbetsmiljö m respekt för arbetsrätt & mänskliga rättigheter - BSCI Code of Conduct.