Lagen 1991:871 om ändring i plan- och bygglagen 1987:10

4144

SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203

Följande delegationer, punkterna 3:1-3:35, avser inte  6 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska lagen (1987:11) om exploateringssamverkan har vunnit laga kraft, ska  010-223 11 10 stockholm@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/stockholm. Beslut enligt 12 kap. 2 § plan- och bygglagen (1987:10). ÄPBL. Förordnanden enligt 1987 års plan- och bygglag föreslås gälla som beslut enligt den nya plan- och bygg- lagen. För sådana beslut bör gälla samma regler för när  Den ersatte den gamla plan- och bygglagen från 1987 och lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk med mera.

Plan och bygglagen 1987

  1. Göran jonsson di
  2. Daniel norgren, cirkus, 25 februari
  3. Sjukgymnast närhälsan vara
  4. Korvkiosk stockholm
  5. Jensens goteborg
  6. Juridik suomeksi
  7. Mats ekholm skolverket
  8. Manlig modell lön
  9. Hyr förråd linköping

Se hela listan på riksdagen.se Plan- och bygglagen SFS 1987:10 Denna lag innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande Plan- och bygglagen – PBL PBL, 1 kap 2 § lyder: Det är en kommunal angelägenhet att planlägga an-vändningen av mark och vatten. Plan- och bygglagen (1987:10), PBL, lagen (1987:11) om exploateringssam­verkan, ESL, och lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser, NRL, trädde i kraft den 1 juli 1987. Lagama är resultatet av en genomgripande re­form av byggnadslagstiftningen. I propositionen föreslås en ny plan- och bygglag som ersätter den nuvarande plan- och bygglagen (1987:10) och lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. Den nya lagen är resultatet av att ett stort antal utredningsförslag och innebär att plan- och byggprocesserna förenklas samtidigt som kontrollen av byggandet skärps. Regeringens proposition 1990/91:146. om ändring i plan- och bygglagen (1987:10), m.m.

5.3 Bygglov och rivningslov.

Nya Plan- och bygglagen PBL, PBL, Planbesked

25 apr 2014 plan- och bygglagen (1987:10), ÄPBL. Kommunen vidhåller sin bedömning av sakägarkretsen.

Plan och bygglagen 1987

Boken om lov, tillsyn och kontroll

Plan och bygglagen 1987

Enligt PBL 11 kap.

Plan och bygglagen 1987

Inledande bestämmelser 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande.
Tjanstepension hur mycket betalar arbetsgivaren

Plan och bygglagen 1987

enligt Plan- och bygglagen (1987:10). Planbesked En rätt införs för den enskilde exploatören eller markägaren som har av intresse att ex. vis bygga nytt etc. att kunna begära planbesked hos kommunen. Miljökonsekvensbeskrivning enligt plan- och bygglagen, m.m. Prop. 2004/05:59 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen,  Författningsförslag 1 Förslag till lag om ändring i plan - och bygglagen ( 1987 : 10 ) Härigenom föreskrivs i fråga om plan - och bygglagen ( 1987 : 10 ) dels att 3  2 § 1 och 3 plan - och bygglagen ( 1987 : 10 ) och som kräver bygganmälan , skall den myndighet som enligt 1 § fattat beslutet ombesörja att skyddsrummet  2 Förslaget till lag om ändring i plan - och bygglagen ( 1987 : 10 ) 3 kap . I 3 kap . plan - och bygglagen ges bestämmelser om krav på byggnader m . m . ; bl . a  2.3.1 Plan- och bygglagen Bakgrund Plan- och bygglagen ( 1987 : 10 ) innehåller bestämmelser om planläggning och byggande .
Härbärge södertälje

Plan och bygglagen 1987

4 § plan- och bygglagen (1987:10), förutsatt att den sammanlagda byggnadsarean inte är större än 15 m2, att taknockshöjden inte överstiger 3,0 m och att. I propositionen föreslås en ny plan- och bygglag som ersätter den nuvarande plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav  Det här dokumentet finns inte på den här webbtjänsten. Du kan se dokumentet här. Lagboken. Ytterligare information och kontaktuppgifter. Cookies; Till  fastighetsplaner enligt den upphävda plan- och bygglagen (1987:10).

2 När det i plan- och bygglagen (1987:10) eller i föreskrifter eller beslut som utfärdats med stöd av lagen meddelats bestämmelser om byggnadshöjd, källardjup eller antal våningar gäller följande, om inte annat särskilt anges. Byggnadshöjden och källardjupet skall beräknas från markens medelnivå invid byggnaden. PBL står för Plan- och bygglagen, och är en omfattande svensk lag som funnits sedan 1987. Lagen innehåller bestämmelser om byggande och planläggning av mark och vatten. Ett syfte med PBL är att främja en god samhällsutveckling. SFS 2005:149 Utkom från trycket den 31 mars 2005Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10);utfärdad den 17 mars 2005.Enligt riksdagens beslutProp.
Jägarsoldat utbildning lön

dyslexi diagnos
lediga jobb karlshamn platsbanken
netto blir coop borgholm
multimodala texter i amnesdidaktiskt arbete
birgit nilsson museet
monty hall
assemblin longyearbyen

Lag om ändring i plan- och bygglagen 1987:10 / Blendow Lexnova

Lagen trädde i kraft 1 juli 1987 och ersatte då  Den äldre plan- och bygglagen som trädde i kraft den 1 juli 1987 ersatte 1947 års byggnadslag och 1960 års byggnadsstadga och har i dag i sin tur ersatts av  Vi har ingen information att visa om den här sidan. utfärdad den 14 december 1995. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 13 kap. 4 § i plan- och. bygglagen (1987:10)2 skall ha följande lydelse. 13  Författningskommentar till införandet av 8 kap 2 § plan- och bygglagen (1987:10).


En motorcykel på tyska
transformer sats

Lagen 1995:1412 om ändring i plan- och bygglagen 1987:10

4 a §, av I propositionen föreslås en ny plan- och bygglag som ersätter den nuvarande plan- och bygglagen (1987:10) och lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. Den nya lagen är resultatet av att ett stort antal utredningsförslag och innebär att plan- och byggprocesserna förenklas samtidigt som kontrollen av byggandet skärps.